เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ ! การเก็บรักษาไวน์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และไม่เสียรสชาติของไวน์

“ไวน์” นับเป็นแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ซึ่งหลาย ๆ คนที่ชื่นชอบรสชาติของไวน์มักจะมีขวดไวน์ติดบ้านไว้เสมอ แต่ทว่ายังมีอีกหลายคนเช่นกันที่ไม่รู้วิธีเก็บรักษาไวน์อย่างถูกวิธีนั้นควรทำอย่างไร ดังนั้น เพื่อคงรสชาติของไวน์เอาไว้ เรามารู้วิธีการเก็บรักษาไวน์อย่างถูกต้องกันดีกว่า

1. อุณหภูมิต้องเหมาะสม
หากเราอาศัยอยู่พื้นที่แถบยุโรปการเก็บรักษาไวน์ไว้ในอุณหภูมิห้องนับว่าเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ เพราะพื้นที่แถบนั้นมีอุณหภูมิเพียงไม่กี่องศา แต่หากเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประเทศไทยที่มีอุณหภูมิเลย 30 องศาแทบทุกวันเชื่อได้ว่าไวน์ขวดดังกล่าวคงจะเสียรสชาติไปแล้วอย่างแน่นอน ดังนั้น การคงรสชาติไวน์เอาไว้ควรเก็บไวน์แดงไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิประมาณ 18-25 องศา สำหรับไวน์ขาวจะต้องอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิ12 – 18 องศา เพื่อคงรสชาติของไวน์ไม่ให้ผิดรสชาติ หรือมีแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นมากเกินไป

2. อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับแสงน้อย
หลายคนอาจไม่ทันได้สังเกตเห็นว่าลักษณะขวดของไวน์แดงมักจะอยู่ในรูปแบบของขวดทึบแสง เพราะการที่ไวน์ได้รับแสงมากจนเกินไปอาจทำให้ไวน์สุกเร็วกว่าเวลาอันควร รวมถึงอาจทำให้ไวน์ขวดนั้นเสียรสชาติ ดังนั้นการเก็บรักษาที่ถูกต้องไวน์ต้องอยู่ในห้องที่ไม่มีแสงสว่างมากเกินไป

3.มีความชื้นที่เหมาะสม
ความชื้นของห้องส่งผลกระทบต่อไวน์ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ฉลากไวน์และจุกคอร์ก ซึ่งหากเก็บรักษาไวน์ในห้องที่มีความชื้นน้อยกว่า 50% มีผลทำให้จุกคอร์กเสื่อมง่าย ยุบตัวและแห้งกรอบจนทำให้สีของไวน์เปลี่ยนไป รสชาติไม่คงที่และส่งผลถึงกลิ่นไวน์ที่ผิดเพี้ยนไปด้วยเช่นกัน ในทางตรงข้ามกันหากพื้นที่ห้องมีความชื้นมากกว่า 70% ส่งผลทำให้ฉลากไวน์เปื่อยยุ่ยง่าย ดังนั้นควรเก็บไวน์ในห้องที่มีความชื้นเหมาะสมเพื่อป้องกันฉลากไวน์และจุกคอร์กเสื่อมสภาพเร็ว

4. ระวังการสั่นสะเทือนของไวน์
การคงสภาพของไวน์คือควรระมัดระวังไม่ให้ไวน์มีการสั่นสะเทือนมากจนเกินไป เพราะไวน์ที่มีคุณภาพที่ดีคือไวน์ที่มีการสั่นสะเทือนน้อย ดังนั้นตู้เย็นที่เก็บรักษาไวน์ไม่ควรเกิดการสั่นสะเทือนได้ง่าย หรือทางที่ดีควรมีการทดสอบการสั่นสะเทือนของตู้เย็นเสียก่อนเพื่อคงคุณภาพของไวน์เอาไว้

5. วางไวน์ในแนวนอน
การวางไวน์ในแนวนอนคือการรักษาจุกคอร์กให้มีสภาพที่สมบูรณ์ เพราะหากจุกคอร์กไม่สัมผัสกับไวน์เลยอาจทำให้จุกคอร์กแห้งกรอบและเกิดการหดตัวได้ ทั้งยังเป็นการป้องกันไวน์จากอากาศภายนอกและมีผลทำให้ไวน์เสื่อมสภาพเร็ว และเกิดปัญหาจุกหักในขณะที่เปิดขวดไวน์อีกด้วย

หากท่านใดที่ต้องการเก็บรักษาไวน์ควรปฏิบัติครบทั้ง 5 ข้อก็จะช่วยเก็บรักษาไวน์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ มีรสชาติที่คงที่ มีกลิ่นที่หอมหวนและเลิศรสมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กว่า 90% ของไวน์ที่ผลิตออกมาควรดื่มภายใน 1-2 ปีก็จะทำให้ไวน์มีรสชาติดีที่สุด เพราะถ้าหากเก็บไว้นานกว่านั้นจะทำให้ไวน์เสียรสชาติ อีกทั้งคุณภาพยังลดลงอีกด้วย

 

BUY WINE SPIRITS รับซื้อไวน์และสุราเก่า
ทุกยี่ห้อให้ราคาสูง จ่ายเป็นเงินสดถึงที่ทันที ราคายุติธรรม ไม่กดราคา.

อย่าปล่อยให้สุรา เหล้า บรั่นดี ไวน์เก่าที่มีในตู้ เก็บอยู่เฉยๆ เปลี่ยนให้เป็นเงินสดก้อนโตจะดีกว่า

เพียงคุณส่งรูปสุรา ไวน์ที่สะสมไว้ ให้เราประเมินราคา ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาฟรีก่อนตัดสินใจ